BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 16

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017)

và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 18/12/2017

10:00

Hop Ban Tổ chức, Ban Chương trình và Hội đồng xét chọn công trình SVNCKH năm học 2017 -2018

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

 

Theo Quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

 

8:00

Giao ban phòng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB, CV phòng

VP

Thứ Ba, ngày 19/12/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

14:00

Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức đào tạo Sau đại học tại Khoa Lịch sử

Đ/c Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng TTrGD

 

- Đoàn kiểm tra (Theo Quyết định);

- BCN khoa Lịch sử, Chủ nhiệm các chuyên ngành, Chuyên viên Văn phòng khoa.

Văn phòng Khoa Lịch sử

 

Thứ Tư, ngày 20/12/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

14:00

Họp Hội đồng kỷ luật HSSV

Đ/c Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

Thứ Năm, ngày 21/12/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

8:00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:30

Lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị Nước CHDC Nhân dân Lào

Ban Giám hiệu

Đ/c Phú, đ/c Chương

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 22/12/2017   - CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Thứ Bảy, ngày 23/12/2017

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Chủ Nhật, ngày 24/12/2017     

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Cả tuần

- Tổ giám sát trực tuyến giám sát học tại cụm nhà A theo TKB năm học 2017-2018.

         - Các đ/c Phú, Huy, Chương, Chung, Bắc, Nga, Hằng, Trung và Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế (Buổi sáng từ 7g15-11g30, buổi chiều từ 12g30 đến 17g30).

         - Lịch giảng dạy HKI năm học 2017-2018:

             Đ/c Nguyễn Văn Phú: Thứ 2 tiết 6, 7 (A3.202); Thứ 4 tiết 1, 2 (A3.403); Học tiếng Anh sáng thứ 4; chiều thứ 6

             Đ/c Nguyễn Anh Chương: Thứ 5 tiết 6,7; 9, 10 (A2.304; A2.302); Thứ 6 tiết 1, 2, 3; 6, 7, 8 (B1.105; B3.103)