BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 14

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 04/12/2017

15:00

Giao ban phòng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB, CV phòng

VP

Thứ Ba, ngày 05/12/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:30

Kiểm tra, chấm điểm phân loại các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Trường (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Huy Bằng

Đoàn kiểm tra theo QĐ số 1588 ngày 29/11/2017 của BTV Đảng ủy Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

Thứ Tư, ngày 06/12/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

14:00

Họp xét chuyển giai đoạn cho sinh viên khóa 57

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

 

Trưởng đơn vị

Phòng họp tầng 8, nhà điều hành

 

19:00

Tập huấn qui chế đào tạo tiếp cận CDIO

 

Đ/c Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

 

Đ/c Phú, đ/c Huy, đ/c Chương

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 07/12/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

8:00

Hội nghị giao ban cơ quan tháng 12/2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

 

Đ/c Phú, đ/c Huy, đ/c Chương

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

19:00

Tập huấn qui chế đào tạo tiếp cận CDIO

 

Đ/c Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

 

Đ/c Phú, đ/c Huy, đ/c Chương

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 08/12/2017  

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:30

Kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Trường năm 2017 (Cả ngày)

Đ/c Đinh Xuân Khoa

 

Đ/c Chương

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

 

13:30

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Nhà A0

Thứ Bảy, ngày 09/12/2017

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Chủ Nhật, ngày 10/12/2017     

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

07:30

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cả ngày)

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

TT. Thông tin Thư viện

Cả tuần

 - Tổ giám sát trực tuyến giám sát học tại cụm nhà A theo TKB năm học 2017-2018.

         - Các đ/c Phú, Huy, Chương, Chung, Bắc, Nga, Hằng, Trung và Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế (Buổi sáng từ 7g15-11g30, buổi chiều từ 12g30 đến 17g30).

         - Lịch giảng dạy HKI năm học 2017-2018:

             Đ/c Nguyễn Văn Phú: Thứ 2 tiết 6, 7 (A3.202); Thứ 4 tiết 1, 2 (A3.403); Học tiếng Anh sáng thứ 4; chiều thứ 6

             Đ/c Nguyễn Anh Chương: Thứ 5 tiết 6,7; 9, 10 (A2.304; A2.302); Thứ 6 tiết 1, 2, 3; 6, 7, 8 (B1.105; B3.103)