BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 13

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 27/11/2017

8:00

Khai mạc Kỳ thi Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) cụm thi số III (Đại học Vinh) năm 2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Phó Chủ tịch HĐ

 

Hội đồng thi (theo Quyết định);  Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ; Các thí sinh dự thi

 

Hội trường A

15:00

Giao ban phòng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB, CV phòng

VP

Thứ Ba, ngày 28/11/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cả ngày).

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

TT. Thông tin Thư viện

Thứ Tư, ngày 29/11/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Buổi sáng).

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Nhà A0

Thứ Năm, ngày 30/11/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cả ngày).

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Nhà A0

Thứ Sáu, ngày 01/12/2017  

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cả ngày).

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Nhà A0

Thứ Bảy, ngày 02/11/2017

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cả ngày).

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Nhà A0

 

13:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cơ sở 2).

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Chủ Nhật, ngày 03/11/2017     

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

07:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cơ sở 1 và 2 - Cả ngày)

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

- Nhà A0

- Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Cả tuần

 - Tổ giám sát trực tuyến giám sát học tại cụm nhà A theo TKB năm học 2017-2018.

         - Các đ/c Phú, Huy, Chương, Chung, Bắc, Nga, Hằng, Trung và Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế (Buổi sáng từ 7g15-11g30, buổi chiều từ 12g30 đến 17g30).

         - Lịch giảng dạy HKI năm học 2017-2018:

             Đ/c Nguyễn Văn Phú: Thứ 2 tiết 6, 7 (A3.202); Thứ 4 tiết 1, 2 (A3.403); Học tiếng Anh sáng thứ 4; chiều thứ 6

             Đ/c Nguyễn Anh Chương: Thứ 5 tiết 6,7; 9, 10 (A2.304; A2.302); Thứ 6 tiết 1, 2, 3; 6, 7, 8 (B1.105; B3.103)