BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 12

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 20/11/2017

8:00

Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý

Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 21/11/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:00

Thanh tra thi hết học phần GDQP (thi thực hành bắn súng – cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn thanh tra

Trung tâm GDQP và AN

Thứ Tư, ngày 22/11/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cả ngày).

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Nhà A0

7:00

Thanh tra thi hết học phần GDQP (thi trắc nghiệm – cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

 

Trung tâm GDQP và AN

Thứ Năm, ngày 23/11/2017

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

8:00

Họp Ban xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018-2025

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

7:30

Thanh tra công tác quản lý sinh viên, học viên; văn phòng, văn thư

 của khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Theo Quyết định

Khoa SP. Ngoại ngữ

13:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Nhà A0

Thứ Sáu, ngày 24/11/2017  

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cả ngày).

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Nhà A0

7:00

Thanh tra thi hết học phần GDQP (thi trắc nghiệm – cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

 

Trung tâm GDQP và AN

Thứ Bảy, ngày 25/11/2017

7:00

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

07:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cả ngày).

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Nhà A0

 

13:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cơ sở 2).

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Chủ Nhật, ngày 26/11/2017     

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

07:00

Thanh tra thi giữa kỳ khóa 58, học kỳ 1 năm học 2017-2018 (Cả ngày)

Lãnh đạo Đoàn thanh tra

Theo QĐ số: 1173/QĐ-ĐHV, ngày 19/10/2017

TT. Thông tin Thư viện

Cả tuần

 - Tổ giám sát trực tuyến giám sát học tại cụm nhà A theo TKB năm học 2017-2018.

         - Các đ/c Phú, Huy, Chương, Chung, Bắc, Nga, Hằng, Trung và Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế (Buổi sáng từ 7g15-11g30, buổi chiều từ 12g30 đến 17g30).

         - Lịch giảng dạy HKI năm học 2017-2018:

             Đ/c Nguyễn Văn Phú: Thứ 2 tiết 6, 7 (A3.202); Thứ 4 tiết 1, 2 (A3.403); Học tiếng Anh sáng thứ 4; chiều thứ 6

             Đ/c Nguyễn Anh Chương: Thứ 5 tiết 6,7; 9, 10 (A2.304; A2.302); Thứ 6 tiết 1, 2, 3; 6, 7, 8 (B1.105; B3.103)